Изсичането на горите е сериозен екологичен проблем за България

Изсичане на гората край хасковското село Сърница. Снимка от 2016-та година. Източник: Фейсбук

Легалното и нелегално изсичане на горите в България представлява сериозен проблем за българската природа. Представително проучване, изготвено от “Екзакта” по поръчка на ОПОС 2014-2020 открива, че сред най-сериозните екологични проблеми българите смятат изсичането на горите, липсата на залесяване, умишлените палежи, замърсяването на въздуха, незаконните сметища, липсата на достатъчно екологично съзнание у хората.

По данни на wwf.bg само 4% от българските гори са неповлияни от човешка дейност. Горите имат ключова роля за предотвратяване на почвената ерозия и опазването на източниците на вода, използвани за водоснабдяване, в земеделието и рибарството, за производствени и енергийни цели. Горите също така са убежище за популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения. Българските гори са място за отдих и туризъм и предоставят икономически и социални ползи за хората. WWF по своя инициатива създават интерактивна карта, в която може да се следи в кои територии има разрешително за сечи. Линк към платформата ТУК.

Проблемите и заплахите пред българските гори са много и една голяма част от тях произлизат от недалновидно управление на горските ресурси. Високото ниво на незаконни сечи и незаконни дейности в горския сектор са по-голяма заплаха дори от корояда по иглолистните гори. От друга страна една глобална заплаха, която надвисва над горите са промените в климата, към които всички ние трябва да се адаптираме в близкото бъдеще. Но докато при хората адаптацията може да бъде по-лесна, учените нямат информация как би реагирала природата и дървесните видове към тези промени и могат само да създават модели, които да симулират промените.

До какво води изсичането на горите, какви са глобалните климатични промени в планините и как се отразяват на живота ни, изследва Ахинора Балтова – преподавател в Софийския университет и стипендиантка на международната програма на ЮНЕСКО “За жените в науката”. Накратко за проекта в това видео.

Като обобщение по-голямата част от заплахите и проблемите в българските гори произлизат от човешкия фактор. Умишленото недостатъчно финансиране на държавните горски стопанства и политическите назначения с цел прикриване на лоши практики водят до днешното състояние на сектора. Една много добра поредица от документални филми на Патрик Смитьойс проследява практиките в горския сектор в България. Ако в този момент си мислите, че FSC (Forest Stewardship Council) стандартът и налагането му в България ще е една стъпка към разрешаване на проблемите в сектора, изгледайте видеата и преценете сами за себе си дали тази практика се прилага коректно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »