Рециклиране на Е-отпадъци

Навярно доста от хората, които се интересуват от проблемите, свързани с рециклирането на е-отпадъци са наясно колко трудно е сепарирането на тези отпадъци и рециклирането им. Една американска компания обаче успява да въведе технология, която може да сепарира различните видове пластмаса и да ги рециклира успешно, спестявайки 80% от енергията нужна за производството на нова пластмаса и между 1 и 3 тона въглероден диоксид.

MBA Polymers е първата компания в света, която започва масово производство на пластмаса от рециклирано електрическо оборудване. Самата пластмаса има приложение в много производства. Повече информация за производството им може да намерите тук:

 http://www.mbapolymers.com/home/images/PDF/mba_polymers_first_pc-abs_recycled_plastic.pdf

Или на официалния им сайт: http://www.mbapolymers.com/home/

Ето една презентация на директора на компанията относно рециклирането на електронни отпадъци и конкретно за тяхната технология:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »