Изсичането на горите

Digital Camera

Един от младите доброволци в “Активно Бъдеще” споделя мнението си за изсичането на горите.

В днешно време голяма част от горите на света стават обект на изсичане. Всяка година все повече гори са изсичани от дървoсекачите за производството на дървесина и гориво. Но така не си даваме сметка, че  по този начин унищожаваме околната ни среда и създаваме много проблеми за нас самите. Именно дърветата са част от майката природа и те играят важна роля за живота на планетата затова ние хората не трябва да се отнасяме по такъв жесток начин към тях, а трябва да се стремим те да бъдат запазвани.

Чрез изсичането на дърветата ние намаляваме източниците на кислород и вода. Защото дърветата са основен източник на въздуха, който ние и останалите живи същества дишаме. Именно затова амазонската гора е наречена белите дробове на земята, но инцидентите като пожарите и обезлесяването от местните жители показват, че с тези темпове в близкото бъдеще тази джунгла ще бъде унищожена и земята ще изгуби своя основен източник на кислород.

Факт е също така, че дърветата са също толкова важни и за водата, с която черпим енергия. Благодарение на тях пречиствателните станции пречистват питейната вода. Освен това те  имат голямо значение за кръговрата на водата и осигуряват дъждовете, които напояват почвата.

Също така горите имат голямо значение за животинския и растителния свят, защото като се унищожават горите така изчезват  местните видове животни и загиват много растения.

Без гора няма живот затова хората трябва да се замислят какво правят и да разберем дали има полза от изсичането на горите или е по-добре да опазим нашата среда, за да не се изправяме пред сериозни проблеми в бъдеще.

Николай Карагеуров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »