Защо смятам, че доброволчеството е полезно

Доброволчество

Един от младите доброволци в “Активно Бъдеще” споделя мнението си за доброволчеството и своя личен принос. 

Доброволчеството ни прави загрижени и отговорни. То ни кара да помагаме на другите,да участваме в различни дейности,с които ставаме изпълнителни. Също така доброволчеството ни развива и изявява нас като личности.То е изключително полезно.

Аз,например, съм участвал в младежката кампания ,,Мисия Смолян”,където помагах за изчистването на града. С тази кампания младежи от целия град помагаха за изчистването на града.Това беше целта на тази организация.

Причината да се включа в нея беше това,че исках моят град да стане по-красив.За мене беше изключително необходимо да допринеса в това  Смолян да изглежда по един по-хубав начин. Така аз с моите връстници  успяхме да придадем нов облик на нашия град.Нашето доброволчество се оказа много полезно за жителите на града.

Също така за мен е от изключително значение  да помагам на някой в нужда.Постоянно копая и нося продукти от магазина на моята възрастна баба,която е на 86 години.Винаги,когато ми каже да и купя хляб или нещо друго, аз отивам на пазара и  го купувам,защото тя не може да ходи.

Аз се радвам,когато съм й полезен.Това е мотивът,който ме кара да й помагам.

Всеки човек трябва да бъде доброволец,защото тогава той става уважан от другите и е полезен на останалите около него.Именно доброволчеството е начинът,с който се реализираме и доказваме в обществото.

Николай Карагеуров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »