Един ден като доброволец към ДГС – Смолян

  Kremene3 Kremene4 Kremene1 Kremene2

На 13.06.2015 имах възможността да бъда доброволец към Държавно Горско Стопанство – Смолян при почистването на участък от горска пътека към село Кремене. След тежкия мартенски сняг все още имаше паднали дървета, които препречваха пътеката.

За жалост нямах възможността да участвам в почистването на падналите дървета веднага след снежния ад, но се радвам че успях да се включа на по-късен етап. Както се казва по-добре късно, отколкото никога!

По време на работата по премахване на падналите дървета се убедих в професионализма и мотивацията на работещите в ДГС – Смолян. Научих много интересни факти за местността, в която работихме и за дървесните и животински видове в региона.

Положителен резултат от работата беше, че също така успяхме да съберем един чувал с боклуци, захвърлени около пътеката. Иска ми се това да бъде рядко срещана гледка, но за жалост доста хора все още нямат културата да не изхвърлят боклуци в гората.

Най-приятната част в края на деня беше, че когато се прибрахме обратно в Смолян ни заговори двойка възрастни туристи, които искаха да благодарят за работата, която горското стопанство е свършило по почистване на пътеката към Каньона на водопадите. Беше доста трогателно и аз също искам да благодаря на работниците в ДГС – Смолян за работата, която вършат и отдадеността им към Природата!

Автор: Джовани Николов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »