Monthly Archives: January 2018

Изсичането на горите е сериозен екологичен проблем за България

Легалното и нелегално изсичане на горите в България представлява сериозен проблем за българската природа. Представително проучване, изготвено от “Екзакта” по поръчка на ОПОС 2014-2020 открива, че сред най-сериозните екологични проблеми българите смятат изсичането на горите, липсата на залесяване, умишлените палежи,

Translate »