Daily Archives: December 5, 2016

7 животински вида, спасени от изчезване

Човешката популация е достатъчно добра в унищожаването на животински видове и техните местообитания. В това видео са показани 7 животински вида, които са спасени от изчезване. Промяната на навиците и осъзнатата политика по гарантиране на местообитания на тези видове все

Translate »