Monthly Archives: December 2016

Indoor plants can clean the air at home

Indoor plants help in cleaning the volatile organic compounds (VOC) in your home. Check out this short video: Source: https://www.scientificamerican.com/video/indoor-plants-can-clean-your-air/

7 животински вида, спасени от изчезване

Човешката популация е достатъчно добра в унищожаването на животински видове и техните местообитания. В това видео са показани 7 животински вида, които са спасени от изчезване. Промяната на навиците и осъзнатата политика по гарантиране на местообитания на тези видове все

Translate »