Киселинни дъждове

Какво точно са киселинните дъждове? Вероятно това е въпрос,който повечето хора си задават през свободното време. Дали това е сериозен екологичен проблем или голямо бедствие? Или пък това е просто явление, което е резултат от антропогенното въздействие на хората към природа? Именно в тази кратка статия за киселинните дъждове ще намерите отговор на всичките си въпроси.

Това на пръв поглед ще ви се стори като един обикновен мраморен паметник на културата, но не е това, което си мислите. Ако му обърнете малко внимание ще видите колко всъщност щети има на него. Точно това е резултат от киселинни дъждове или тоест от дъжд и сняг с повишена киселинност, падащи върху земната повърхност.

Сега вече рабираме колко сериозен проблем е това. Именно с тези щети, които причиняват, киселинните дъждове се считат за едни от най-големите и опасни еколигични проблеми на 21-век, с които поколението ни се бори. Освен разрушителното въздействие, което оказват върху паметниците на културата, те също така играят голяма роля за смъртта на повечето растения, като разрушават самата им клетъчна структура и водят до тяхната смърт. Сами разбирате до какви сложни проблеми довеждат тези дъждове.

Като цяло киселинните дъждове се образуват от серен диоксид и сероводор(SO2,H2S), които се съдържат предимно в промишлените газове и се окисляват и хидролизират в атмосферата, като се превръщат в сярна киселина. Серните диоксиди се получават именно от горенето на съдържащи сяра изкопаеми горива. Факт е и това, че когато се разграждат органичните съединеничя се отделя сяра във въздуха, водата и почвата.Характерно за сярата е и това, че тя попада в атмосферата по естествен и антропогенен начин. Антропогеният е съгласно горенето на органични вещества или полезни изкопаеми съдържащи сяра, а естественият може да бъде от вулканична дейност, при което се отделя 1 млн тона сяра в атмосферата. Когато попадне във въздуха серният диоксид се окислява и се получава серен триокис. След това процесът се катализира от железни и манганови аерозоли във въздуха. Тогава серният триокис се хидролизира и образува сярна киселина, която пада на земната повърхност под формата на киселинни дъждове.

Запознахте се с процеса на образуване на този природен феномен и се примирихте с факта колко вредни са всъщност те. И ако не вземем сериозни мерки за разрешаването на му, той може да се задълбочи и да има сериозни последици за човечеството.

Николай Карагеуров

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »