Monthly Archives: June 2016

Alternative B – II edition

Бихме искали да ви представим възможността за участие във втората част на проекта Alternative B, промотиращ социалното предприемачество в Европа и в частност в България. Следващото обучение по него ще се проведе в Смолян между 10-18 Август 2016. Проектът е

Рециклиране на Е-отпадъци

Навярно доста от хората, които се интересуват от проблемите, свързани с рециклирането на е-отпадъци са наясно колко трудно е сепарирането на тези отпадъци и рециклирането им. Една американска компания обаче успява да въведе технология, която може да сепарира различните видове

Киселинни дъждове

Какво точно са киселинните дъждове? Вероятно това е въпрос,който повечето хора си задават през свободното време. Дали това е сериозен екологичен проблем или голямо бедствие? Или пък това е просто явление, което е резултат от антропогенното въздействие на хората към

Translate »