Интервю с Мила Стефанова след първата фаза на проекта “Алтернатива Б”

Историите на нашите млади предприемачи за промяна.

 

Интервю с Мила Стефанова за нейното пътуване до Дания и участието й в проекта “Alternative B: Green Action for Social Change”:

 

 

  1. Разкажи ни повече за проекта “Alternative B” и твоите преживявания?

“Alternative B” е проект на българската неправителствена организация „Активно бъдеще“, който събира на един форум младежи от няколко краища на Европа, избрали да защитават различни социални каузи. Идеята зад проекта е да се запознаем със социално предприемачество и да получим насоки за създаването на своя собствена компания, която да решава социален проблем, за да постигнем промяна в средата, в която живеем.

 

  1. Каква е твоята идея за социален бизнес, над която работиш?

Моята идея за социален бизнес цели приобщаването на уязвими или изолирани части от обществото, чрез реабилитиране на бездомни кучета. Голяма част от хората с увреждания,  зависимости или например с психични заболявания, остават скрити или са аутсайдери в обществото, защото средата и мисленето ни не са пригодени да ги посрещнат. За разлика от тях, бездомните животни са всекидневна част от градската картина, предизвикват смесени чувства у населението, често биват или жертва, или виновник за  нечие нещастие. В същото време по света има много примери за използването на кучета за придружители на слепи, диабетици, хора с психични заболявания, дори и при логопедични терапии за деца.  Затова създаването на място, което да се обучават кучетата от малки в помощ на тези хора, би решило както проблема със социалната изолация, така и този с популацията на бездомни животни.

 

  1. Какво научи през тази една седмица на обучението в Дания?

В Дания чух различни истории за съществуващи вече социални компании, както и за  обединяващата ги мрежа „Ашока“. Освен това, успях да моделирам по по-ясен и структуриран начин идеята си, да разбера как би се приела, слабите и силните й страни,  да определя отправната си точка и да поставя началото. Не на последно място, запознах се с други млади хора и получих интересна информация за други предизвикателства, които чакат да бъдат решени.

 

  1. Разкажи ни малко повече за Дания. Какво видя там?

В Дания видях възрастен незрящ човек с куче-водач, което смятам да приема като знак. 🙂

 

  1. Как ще продължи твоето участие в проекта от тук насетне?

В рамките на  петте месеца, които остават до следващото събиране, ще се свържа с различните целеви групи, за да науча от какво имат най-много нужда, как възприемат средата си и как биха искали да я променят. Ще се оглеждам и ослушвам за други добри примери, като например кучето този с Тами, което наскоро стана първото улично куче-терапевт в България,  и подготвилата го фондация Апорт.  Силно се надявам да успея да събера и направя проучвания, които да докажат че уличните кучета могат да бъдат използвани наравно с породистите, за кучета-водачи, терапевти и асистенти.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »