Monthly Archives: January 2016

“Alternative B – green actions for social change”

 Text in English follows below, after the text in Bulgarian: “Alternative B – green actions for social change” е факт. Активно Бъдеще работи в сътрудничество с 3 партньорски организации от Дания, Великобритания и Латвия с цел проектиране и изпълнение на едногодишен проект,

Translate »