Компостиране

Компостирането е един екзотермичен аеробиален процес, благодарение на който става разграждането на биоразградимите отпадъци като обелките на плодовете, целулозата и гроздовите чепки. Този процес е и изключително полезен за растителните организми и почвата.

Отпадъците най-често се разграждат под влиянието на паразити и бактерии, при което се получава компост.

This slideshow requires JavaScript.

Тези снимки показват крайния продукт на разграждането на отпадъка.

Другата важно качество на компостирането е, че компостът също е изключително полезен за растенията. Пример за това може да бъде, че минералните вещества, които съдържа благоприятсват особено на растенията.

Освен за растенията, компостът е важен и за почвата. Защото благодарение на него, няма нужда да се слагат пестициди в почвата и това спомага за екологичната чистота на нашите хранителни вещества като зеленчуците и плодовете.

Компостирането може да бъде изключително важен за нас, защото с него не ни се налага да използваме отровни вещества като пестициди и изкуствени торове, които увреждат нашето физическо здраве и ни осигурява екологично чисти продукти, които са от голямо значение за нас.

Николай Карагеуров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »