Опазването на водите

Водите са едни от основните източници на енергия и живот.На всички нас ни е добре познато,че без водите животът на планетата щеше да бъде невъзможен.Те оказват голямо влияние върху всички живи организми като растения,животни  и  хора.

Да обаче, светът, в който живеем всички днес се изправя с проблема(замърсяването на водите).

Голяма част от водни  басейни биват замърсявани всяка година.В тях се изхвърлят големи битови отпадъци и други боклуци.Някои от които са токсични и водят смъртта на организми,живеещи във водна среда.Пример за това са големите кораби,които изхвърлят нефт в бреговете на Персийския залив.Там има случаи като измиране на организмите,защото когато нефтът попадне във водна среда,той образува голямо нефтено петно,което пречи на организмите да фотосинтезират.По този начин се замърсяват сериозно водите на световния океан,като се намаляват  флората и фауната.Това е сериозен глобален проблем,който трябва да ни кара нас да се замислим какво причиняваме на  околната ни среда.

За да избегнем бъдещи проблеми с водното ни богатство,хората трябва да започнем да опазваме водите си.Това ще стане като използваме водата по един рационален начин,спрем да изхвърляме боклуци във водоемите и да се стремим да пестиме вода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »