Замърсяването на въздуха

В днешно време,хората се изправят пред глобалния  екопроблем за замърсяването на въздуха.Това е,именно,проблемът,който сериозно засяга нашия свят.Всеки ден по-голямата част от населението на земята живеят в среда,където въздуха е силно замърсен.Това също застрашава всички живи организми,които са принудени да го дишат.

Най-често основните източници на замърсяване на въздуха  са моторните превозни средства,електроцентралите , фабриките и петролните станции.Съвременните коли са също голям замърсител на въздуха.Горивата,които биват изгорени от тях попадат в атмосферата и по този начин се замърсява въздуха.Учените от списание,Nature предупреждават,че с това замърсяване умират около 3,3 милиона хора всяка година.Те ни информират,че това е сериозна заплаха и трябва да се предприемат мерки.Нечистият въздух е отново изключително опасен и за бременните жени.Всяка година на първия учебен ден в Русе хиляди жени с малки деца се оплакват от кислорода на града.Те твърдят,че мръсният въздух може да доведе до много болести на живущите в града като ракови заболявания,хронични болести и др.

За да се предотврати това човешкото население трябва да намери решения.Например може да се издаде закон,който да забрани използването на автомобили при ходене на работа и да насърчи младите граждани да използват обществения транспорт.Друго решение могат да бъдат енергоспестяващите лампи,които намаляват парниковите газове във въздуха.Последното решение,но не и по важност е еко топлината от природата.Пелетите и други екогорива ще намали риска от замърсяване.

Въздухът няма по-малка степен на важност от другите източници на енергия.Той е също толкова необходим за живот колкото и са другите.Затова хората трябва да спреме неговото замсърсяване и да намериме решения за неговото опазване

 Николай Карагеуров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »