Daily Archives: October 11, 2015

Опазването на водите

Водите са едни от основните източници на енергия и живот.На всички нас ни е добре познато,че без водите животът на планетата щеше да бъде невъзможен.Те оказват голямо влияние върху всички живи организми като растения,животни  и  хора. Да обаче, светът, в

Замърсяването на въздуха

В днешно време,хората се изправят пред глобалния  екопроблем за замърсяването на въздуха.Това е,именно,проблемът,който сериозно засяга нашия свят.Всеки ден по-голямата част от населението на земята живеят в среда,където въздуха е силно замърсен.Това също застрашава всички живи организми,които са принудени да го

Translate »