2015 – Време за глобално действие

Източник: http://www.un.org/sustainabledevelopment/

Този уикенд ще се проведе основополагаща среща в централата на ООН в Ню Йорк. На нея страните от ООН ще приемат исторически новият план за устойчиво развитие на света до 2030 година. В неговото приемане ще участват 193 страни-членки и той ще включва 17 цели за устойчиво развитие.

По време на срещата на върха ще има 6 интерактивни диалога относно следните теми: премахване на бедността и глада; справяне с неравенствата; даване на равни възможности на жените и момичетата; насърчаване на устойчив икономически ръст; трансформиране и промотиране на устойчиво производство и консумация; отговорност към подновените международни партньорства; създаване на ефективни и отговорни институции за постигане на устойчиво развитие; и защита на нашата планета и борба срещу климатичните промени.

В календара на ООН може да откриите какви други събития ще съпътстват различните инциативи по постигане на заложените цели: www.un.org/sustainabledevelopment/un-2015-calendar

Светът е идентифицирал пътят, който трябва да следва за устойчиво развитие и човешко благополучие от конференцията през 1992 на ООН по Околната среда и Развитие в Рио де Жанейро, Бразилия. Концепцията за устойчиво развитие, както е представена в точка 21 на дневния ред, гласи че икономическото развитие трябва да бъде балансирано с ръст, който посреща нуждите на настоящите поколения и защитава околната среда, без да застрашава способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди.

Надяваме се резултатите от тази среща да бъдат положителни и страните, подписващи се под този план да направят всичко възможно заложените цели да бъдат покрити до 2030 година. Дано добрите резултати от тази среща могат да бъдат пренесени и на следващата среща през декември в Париж относно глобалното затопляне и климатичните промени.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »