Международен ден на младежта

international-youth-day-logo-3483

Международният ден на младежта е събитие,  препоръчано от общото събрание на ООН на 17 декември 1999. Идеята за този празник се харесала и 12 август бил обявен за международен ден на младежта ( International Youth Day). За първи път Младежкият ден се чества през 2000 година. Скоро след това той става ежегодно    мероприятие. Основната цел на това събитие е събирането на група от хора, желаещи да направят дебат помежду си относно определена тема, свързана с младите хора. Дебатите могат да се отнасят  към няколко области, но основните дискусионни теми се отнасят за образованието на един младеж, за свободното му време, за дали е пристрастен към определен вид хапчета и за неговите конфликти.

Например тази година София отпразнува празника в сградата Бетахаус ,като темата за дискусия беше ,,Защо да бъдем активни граждани в България”. В дискусията се включиха преставители от различни  организации както и хора от чужбина. Те искаха да разберат дали  да си активен човек е по-добре отколкото да си безразличен към всичко.

Организацията на  световната програма за действията на младите помага за развитието на младите хора и увеличава въжможностите за реализация на младите хора в обществото, като прави всеки млад човек активен интересуващ се от различни неща, помагащи за развитието му.

Николай Карагеуров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »