Daily Archives: July 19, 2015

Изсичането на горите

Един от младите доброволци в “Активно Бъдеще” споделя мнението си за изсичането на горите. В днешно време голяма част от горите на света стават обект на изсичане. Всяка година все повече гори са изсичани от дървoсекачите за производството на дървесина

Translate »