Daily Archives: July 11, 2015

Защо смятам, че доброволчеството е полезно

Един от младите доброволци в “Активно Бъдеще” споделя мнението си за доброволчеството и своя личен принос.  Доброволчеството ни прави загрижени и отговорни. То ни кара да помагаме на другите,да участваме в различни дейности,с които ставаме изпълнителни. Също така доброволчеството ни развива и изявява нас

Translate »