Monthly Archives: July 2015

Изсичането на горите

Един от младите доброволци в “Активно Бъдеще” споделя мнението си за изсичането на горите. В днешно време голяма част от горите на света стават обект на изсичане. Всяка година все повече гори са изсичани от дървoсекачите за производството на дървесина

Защо смятам, че доброволчеството е полезно

Един от младите доброволци в “Активно Бъдеще” споделя мнението си за доброволчеството и своя личен принос.  Доброволчеството ни прави загрижени и отговорни. То ни кара да помагаме на другите,да участваме в различни дейности,с които ставаме изпълнителни. Също така доброволчеството ни развива и изявява нас

Translate »