Daily Archives: June 15, 2015

Един ден като доброволец към ДГС – Смолян

   На 13.06.2015 имах възможността да бъда доброволец към Държавно Горско Стопанство – Смолян при почистването на участък от горска пътека към село Кремене. След тежкия мартенски сняг все още имаше паднали дървета, които препречваха пътеката. За жалост нямах възможността

Translate »