Monthly Archives: June 2015

Да изчистим коритото на река Черна

Най-искрено искам да благодаря на всички, които се отзоваха на поканата да изчистим част от коритото на река Черна в град Смолян. Почистването беше част от кампанията на БТВ “Да изчистим България заедно”. Екипът ни беше малък, но много ефективен.

Един ден като доброволец към ДГС – Смолян

   На 13.06.2015 имах възможността да бъда доброволец към Държавно Горско Стопанство – Смолян при почистването на участък от горска пътека към село Кремене. След тежкия мартенски сняг все още имаше паднали дървета, които препречваха пътеката. За жалост нямах възможността

Translate »